Formacja liturgiczna młodzieży

Uczestników kursów przygotowujących do pełnienia funkcji lektora i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym, w roku szkolnym 2020/21, prosimy o rejestrację w celu przygotowania legitymacji Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.

Msza św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji jest planowana na sobotę 24 kwietnia br. o godz. 11:00 w Bazylice Archikatedralnej. Instrukcja liturgiczna przed tą Mszą rozpocznie się o godz. 9:30.

Formularz rejestracji

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.