Egzamin dla lektorów

Egzamin podsumowujący kurs lektorski składa  się z następujących części:

 • prezentacja przygotowanego samodzielnie czytania
 • prezentacja czytania wylosowanego  na egzaminie (do podanej daty należy znaleźć czytanie, przygotować je i zaprezentować)
 • rozmowa z komisją egzaminacyjną

Biblistyka – zagadnienia

 1. Co to znaczy, że Biblia jest natchniona?
 2. W jakich językach spisano Biblię?
 3. Kto spisał Biblię?
 4. Co to jest Septuaginta?
 5. Jakie znasz przekłady Biblii?
 6. Kim był św. Hieronim?
 7. Wulgata to przekład Biblii na język?
 8. Ile jest ksiąg w ST?
 9. Ile jest ksiąg w NT?
 10. Jaki mamy podział ksiąg biblijnych?
 11. Jaka jest pierwsza i ostatnia księga Biblii?
 12. Kim był Jakub Wujek?
 13. Kiedy spisano pierwsze księgi Biblii?
 14. Kiedy spisano ostatnią księgę Biblii?
 15. Co to jest LXX?
 16. Na czym spisywano Biblię?
 17. W jaki języku spisano Ewangelię?
 18. Gdzie spisywano Biblię?
 19. Który sobór ustalił kanon biblijny?
 20. Wymień trzy księgi historyczne/mądrościowe/historyczne?
 21. Co to jest adres biblijny?
 22. Kto jako pierwszy przełożył Biblię na język polski?
 23. Jaki trzeba znać język, by przeczytać w oryginale Biblię Wujka?
 24. Jaki trzeba znać język, by przeczytać w oryginale Wulgatę?
 25. Jaki trzeba znać język, by przeczytać w oryginale Septuagintę?
 26. Jaki trzeba znać język, by przeczytać w oryginale Biblię Paulistów?
 27. Wymień liturgiczne oznaki szacunku wobec Biblii?
 28. Wymień plemiona sąsiadujące z Palestyną?
 29. Jaka rzeka przepływa przez Palestynę?
 30. Wymień jedno jezioro (morze) w Palestynie?

Zagadnienia – liturgika

 1. Wymień funkcje lektora w zgromadzeniu liturgicznym?
 2. Wymień po kolei elementy np. Obrzędów wstępnych?
 3. Wymień funkcje wynikające ze święceń(stopnie święceń)?
 4. Wymień po kolei okresy roku liturgicznego.
 5. scharakteryzuj okres liturgiczny (Adwent, Narodzenia Pańskie, Wielki Post, Okres Wielkanocny, Okres w ciągu roku)
 6. W którym tomie lekcjonarza znajdziemy czytanie: a) Liturgia Wielkiego Piątku b)3 niedziela zwykła c) Niedziela Chrztu Pańskiego rok A
 7. Do podanych świąt podaj datę i odwrotnie:
  • NMP Królowej Polski….
  • 6 stycznia…
  • Wszystkich Świętych….
  • Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi…
 8. W jakie dni śpiewa się Gloria?
 9. W jakie dni domawia się Credo?
 10. Miejsce lektora w procesji
 11. Jakie rozróżniamy postawy w liturgii?
 12. Jakie rozróżniamy gesty w liturgii?
 13. Co to jest Ewangeliarz, co w nim znajdziemy?
 14. Opisz formy szacunku wobec Pisma Świętego w liturgii?
 15. Co to jest Liturgia Godzin?
 16. Czy w księgach obrzędowych wykorzystywanych w liturgii np. w Obrzędach sakramentu chrztu, znajdziemy teksty czytań mszalnych?
 17. Omów strój lektora?
 18. Dopasuj kolory szat liturgicznych do poszczególnych dni:
  • Niedziela Palmowa (Niedziela Męki Pańskiej)
  • 2 Niedziela adwentu
  • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej(Boże Ciało)
  • 12 Niedziela zwykła