Błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora i ceremoniarza

W sobotę 23 października odbędzie się w Katedrze Poznańskiej błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora i ceremoniarza dla ministrantów, którzy uczestniczyli w letnich kursach formacyjnych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Uroczystość odbędzie się o godzinie 14:00. O godzinie 12:30 gromadzimy się w katedrze na instrukcji liturgicznej. Proszę zabrać ze sobą albę i białe cingulum. Koniecznie proszę zatroszczyć się o stan łaski uświęcającej. Do udziału w uroczystości zapraszamy ministrantów z parafii kandydatów na lektorów i ceremoniarzy wraz z księżmi opiekunami.