Materiały na zbiórki online

Zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowanych przez zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej. Poniżej będziemy zamieszczać propozycje na spotkania online. Materiały i propozycje spotkań podzielono wg kategorii wiekowych. Prowadzących spotkania w parafiach zapraszamy do współtworzenia naszej bazy.

Jak zorganizować i poprowadzić zbiórkę online?

 • zbierz adresy mailowe ministrantów (lub ich rodziców)
 • poinformuj ministrantów dostępnymi kanałami o planowanej zbiórce
 • skorzystaj z jednej z platform na których możesz poprowadzić wideokonferencję
 • odpowiednio wcześniej wyślij ministrantom link do spotkania
 • rozpocznij spotkanie chwilę wcześniej, aby koledzy mogli do niego dołączyć
 • zbiórkę rozpocznijcie modlitwą
 • przedstaw temat zbiórki (warto skorzystać z materiałów np. prezentacji, filmików)
 • zachęć obecnych do rozmowy i wymiany myśli na temat, który realizujecie
 • pod koniec omówcie bieżące sprawy i komunikaty
 • umówcie się na kolejne spotkanie
 • nie zapomnij uwzględnić obecnych na zbiórce w punktacji

Pomysły, które warto realizować w ramach zbiórek online:

 1. Quizy dotyczące liturgii (dostępne w internecie).
 2. Integracja online (rozmowa, gry integracyjne).
 3. Zaproponowanie lektury duchowej (odpowiednia do wieku i rozumienia).
 4. Tworzenie filmików dla parafian przedstawiających służbę ministrantów zza kulis.
 5. Udostępnianie ministrantom ciekawych treści religijnych, materiałów liturgicznych, zadań do zrobienia w domu (np. krzyżówki liturgiczne itp.).
 6. Opracowanie własnych quizów i udostepnienie ich ministrantom.
 7. Quizy lub konkursy rozdawane ministrantom służącym do niedzielnych mszach świętych lub rozsyłane internetowo, zbierane po czasie określonym na ich rozwiązanie.
 8. Zaproponowanie ministrantom, którzy nie przychodzą aktualnie na służbę (z powodu choroby, z obawy przed wirusem) by w czasie swojego dyżuru połączyli się duchowo i pomodlili np. na różańcu, uczestniczyli w transmisji online ze swojego kościoła. Ma to za cel “podtrzymanie pamięci” o służbie tych ministrantów, którzy już dłuższy czas nie przychodzą do kościoła, by nie zapomnieli o swoim dyżurze.
 9. Po ustaleniu z opiekunem (proboszczem) zorganizowanie spotkania w kościele dzieląc ministrantów na małe grupy (np. kandydatów, ministrantów młodszych i starszych).
 10. Przygotowanie zbiórki w formie nabożeństwa (adoracji eucharystycznej, nabożeństwa słowa Bożego) z dostosowaniem tematu konferencji oraz formy modlitwy do wieku uczestników.
 11. Wspólna modlitwa online.

Materiały na zbiórki online

Ministranci młodsi i kandydaci

 1. W ramach nabożeństwa w kościele pogadanka o modlitwie połączona z 10 minutową adoracją Najświętszego Sakramentu;
 2. Prezentacja do pobrania: Nazewnictwo paramentów liturgicznych
 3. Prezentacja do pobrania: Adwent i początek roku liturgicznego 
 4. Prezentacja do pobrania: Adwentowi święci
 5. Prezentacja na zbiórkę: Okres Narodzenia Pańskiego

Ministranci starsi

 1. W ramach nabożeństwa słowa konferencja o różnych cnotach (np. pracowitości, umiarkowania…)
 2. Prezentacja do pobrania: Charakterystyka okresów liturgicznych – Adwent 
 3. Prezentacja do pobrania: Przestrzeń liturgiczna (ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia, chrzcielnica, tabernakulum)
 4. Prezentacja na zbiórkę: Okres Narodzenia Pańskiego liturgicznie
 5. Prezentacja na zbiórkę: Miejsce sprawowania Mszy Świętej
 6. Prezentacja na zbiórkę: Zgromadzenie liturgiczne (funkcje i posługi)

Polecamy również materiały naszych współpracowników: