Akt zawierzenia

Akt zawierzenia Służby Liturgicznej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, rozważająca słowo Boga,

trwająca przy Jezusie w Jego doskonałej ofierze i zjednoczona z Nim całym sercem.

Ty nazywałaś siebie Służebnicą Pańską,

Twojemu Niekopalnemu Sercu zawierzamy wszystkich,

których Bóg powołał do pełnienia szczególnych funkcji liturgicznych.

Ogarnij swoją macierzyńską miłością zespoły liturgiczne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wyproś nam u Boga serce czyste, gorliwość w służbie Bogu

i posłuszeństwo Kościołowi w sprawowaniu świętej liturgii.

Pragniemy całym naszym życiem uwielbiać Ojca wszechmogącego,

Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, Uświęciciela, jedynego Boga.

Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.