Akty zawierzenia

Zawierzenie Służby Liturgicznej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, rozważająca słowo Boga, trwająca przy Jezusie w Jego doskonałej ofierze i zjednoczona z Nim całym sercem.

Ty nazywałaś siebie Służebnicą Pańską, Twojemu Niekopalnemu Sercu zawierzamy wszystkich, których Bóg powołał do pełnienia szczególnych funkcji liturgicznych.

Ogarnij swoją macierzyńską miłością zespoły liturgiczne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wyproś nam u Boga serce czyste, gorliwość w służbie Bogu i posłuszeństwo Kościołowi w sprawowaniu świętej liturgii.

Pragniemy całym naszym życiem uwielbiać Ojca wszechmogącego, Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, Uświęciciela, jedynego Boga.

Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 


Modlitwa zawierzenia w czasie Archidiecezjalnej Pielgrzymki Ministrantów do Matki Bożej Literackiej w Buku

Maryjo! Ty towarzyszyłaś Jezusowi na uroczystości zaślubin w Kanie Galilejskiej. Tam ukazałaś swoje serce otwarte na potrzeby bliźnich. Wiem, że widzisz każdego z nas, że pokazujesz Jezusowi nasze potrzeby.

Proszę Cię, wstawiaj się za mną. Zawierzam Ci siebie. Całe moje życie. Ty wiesz co dla mnie teraz jest najbardziej potrzebne. Zawierzam Tobie, Pani Bukowska wszystkie moje sprawy.

Siebie samego.

Niech Twoje wstawiennictwo sprawi, że Jezusowe spojrzenie uzdrowi moje niedoskonałości, słabości i grzechy. A przede wszystkim obdarzy mnie Bożym pokojem, który jest darem całkowitego zawierzenia i powierzenia się Tobie Matko, Pani Bukowska i Literacka.