Akademicki kurs ceremoniarza

Studentów oraz dorosłych członków Służby Liturgicznej zapraszamy na Akademicki Kurs Ceremoniarza.

PLAN ZAJĘĆ: Plan zajęć AKC 2021

Materiały ćwiczeniowe:

Zajęcia 27 marca: Liturgie Wielkiego Tygodnia ćwiczenia

Komendy: Komendy

Charakterystyka okresów liturgicznych: Charakterystyka okresów liturgicznych


Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej, znajomości przepisów liturgicznych, przygotowanie do prowadzenia zespołów liturgicznych oraz wydarzeń  liturgicznych w parafii.

Zajęcia teoretyczne pogłębiają wiedzę z zakresu liturgiki. W ramach ćwiczeń warsztatowych kandydaci doskonalą swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych. Uczą się także przygotowywać zespoły liturgiczne na wielkie celebracje przeżywane w diecezji (por. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 139).

Do udziału w kursie osoby zaangażowane w swoich wspólnotach w przygotowanie liturgii oraz chcących podejmować się tego zadania.

Kurs rozpocznie się w sobotę 6 marca 2021 r. o godz. 9:30. Program obejmuje łącznie 36 godzin lekcyjnych. (45 min). Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130 zł.

Spotkanie inaugurujące i pierwsze zajęcia odbędą się w formie wideokonferencji w sobotę 6 marca o godzinie 9:30 (osoby zgłoszone otrzymają link do spotkania). W czasie tego spotkania zostaną ustalone szczegóły dotyczące spotkań warsztatowych.

Kurs zakończy się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, którą przewidujemy na kwiecień br. Absolwenci kursu otrzymają Legitymację DSLAP upoważniającą ich do pełnienia funkcji w czasie liturgii.