XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują jubileuszową XXV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów.

W tym roku obowiązującym materiałem będzie Księga Rodzaju wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców).

Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

  • uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa i gimnazjum; (II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi,
  • drużyny liczące od 3 do 5 osób (więcej informacji na temat drużyn zob. w regulaminie Konkursu)

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 10 marca 2018 r.[1] (testy eliminacyjne zostaną odpowiednio wcześniej rozesłane do zgłoszonych diecezji)[2] – należy wyłonić indywidualnych zwycięzców i drużynę diecezjalną,
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 18-19 maja 2018 r.

Ponadto na finał ogólnopolski (wyjątkowo z racji jubileuszu) zaproszeni są wszyscy, którzy uczestniczyli w minionych latach przynajmniej w jednej edycji Konkursu, a których wiek przekracza dzisiaj 26 lat (jest to zaproszenie także dla księży, którzy kiedyś brali udział w konkursie jako ministranci)[3]. Będzie również dla nich przygotowany konkurs podczas finału ogólnopolskiego. Osoby te nie podlegają eliminacjom diecezjalnym – zapraszamy wszystkich!

Jak co roku nasi dobroczyńcy przygotowują cenne nagrody. Główną nagrodą edycji jubileuszowej dla obu zwycięzców indywidualnych oraz zwycięskiej drużyny będzie pielgrzymka do Ziemi Świętej! Zapraszam do udziału i dziękuję za współpracę!

Regulamin Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów TUTAJ

Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie od 10.11.2017 do 20.02.2018 r.

 

 

[1] W wyjątkowych sytuacjach termin ten w pojedynczych diecezjach może ulec zmianie, ale tylko za wiedzą i zgodą Organizatorów.

[2] Zgłoszenia przyjmowane będą tylko od Księży – Biblistów lub diecezjalnych Moderatorów Liturgicznej Służby Ołtarza.

[3] Te osoby również muszą być odpowiednio wcześniej zgłoszone. Ważna jest w tym zakresie pomoc Czcigodnych Księży w dotarciu do nich, nawet jeśli aktualnie nie posługują w LSO.