Szkoła lektora i psałterzysty (dla dorosłych)

 Lektor_dorosli

Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym odbyła się 31 sierpnia 2017 r.


  • KURS LEKTORSKI dla osób dorosłych (kobiet i mężczyzn), zaangażowanych w swoich parafiach w posługę słowa, chcących poszerzyć wiedzę biblijną, umiejętności liturgiczne oraz doskonalić fonetycznie.
  • KURS PSAŁTERZYSTY przygotowujący osoby dorosłe do pełnienia funkcji psałterzysty podczas liturgii.

Zapraszamy także osoby dorosłe, chcące włączyć się w posługę słowa podczas liturgii.

 

Teksty liturgicznego „obrzędu ustanowienia lektorów” ukazują istotę misji lektora w Kościele. Wspiera on kapłanów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W liturgii zostaje mu powierzone zadanie proklamacji słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma psałterzysty, może wykonać psalm między czytaniami, a jeśli nie ma diakona, może podawać intencje modlitwy powszechnej.

Lektor, stara się w swoją posługę włączać inne osoby. Są to przede wszystkim ci członkowie służby liturgicznej, którzy odkrywają, że ich charyzmat i gotowość służenia związana jest z głoszeniem słowa. Są wśród nich chłopcy i dziewczęta, a także mężczyźni i kobiety. Oni w liturgii czytają słowo Boże, wezwania modlitwy powszechnej i komentarze, a poza liturgią włączają się, na miarę swego wieku i możliwości, w misję lektora (modlitwa, nabożeństwa, apostolstwo w grupie rówieśniczej, pomoc w prowadzeniu formacji różnych wspólnot, zaangażowanie w rekolekcje i kursy ewangelizacyjne, wspieranie misji…). (por. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 42,44)

Celem kursu jest przygotowanie osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie świadomości wiernych do angażowania się w przygotowanie liturgii w parafii także w niedziele czy dni powszednie.

Kurs obejmie formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe obejmujące naukę śpiewu psalmów (dla uczestników kursu psałterzysty). Zajęcia prowadzone będą przez kapłanów, logopedę oraz biblistę.

Program obejmuje łącznie 35 godzin lekcyjnych. (45 min). Zajęcia kursu odbywać się będą w kolejne soboty (w wybranych terminach) począwszy od  11 marca br. w budynku Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki; ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań w godzinach 9.30 – 14.30

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł.

Kursy zakończą się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym.

Absolwenci kursu otrzymają dokument upoważniający ich do pełnienia funkcji lektora podczas liturgii.

 Materiały z zajęć:

Plan zajęć szkoły lektora i psałterzysty (kliknij w link, aby pobrać plan)

Prezentacja z pierwszego spotkania: Szkoła lektora i psałterzysty

Link do wprowadzenia do lekcjonarza mszalnego

Link do Ogólnego wprowadzenie do Mszału Rzymskiego