Kurs lektorski w Poznaniu

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej naszej Archidiecezji organizuje kurs lektorski dla ministrantów miasta Poznania oraz okolicznych dekanatów w POZNANIU (w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, ul. Wieżowa 2/4).

Rozpoczęcie w niedzielę  1 października br. o godz. 14:00. Kandydatów zgłaszających się w późniejszym terminie na kurs nie przyjmujemy. Spotkania w wymiarze trzech godzin lekcyjnych będą prowadzone w niedzielne popołudnia (w godzinach 14-17). Zakończenie kursu w styczniu 2018 r.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetyczną.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł. (składane na pierwszych zajęciach)

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Kościoła katolickiego w Polsce podaje, że właściwym wiekiem przygotowania do funkcji lektora jest klasa III gimnazjum (nr 81 i 81a). Dlatego do udziału w kursie zapraszamy ministrantów, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Prosimy, aby przybywający kandydaci przywieźli ze sobą zgodę Księdza Opiekuna. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Zgłoszenie uczestnictwa do 28 września br. przez stronę internetową.

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)